قلم کیت هوشمند

به طور کلی به غیر از قلم های کیت هوشمند، قلم های تعاملی دیگری که مناسب بردهای هوشمند باشد، ۲ نوع معرفی می گردد:

قلم برد هوشمند مادون قرمز (IR)

قلم برد هوشمند الکترومغناطیس (Magnet)

لازم به توضیح است که در خصوص تکنولوژی مادون قرمز به طور معمول دو مدل IR وجود دارد که نوک قلم از LED مادون قرمز استفاده می شود و باتری به صورت شارژی یا باتری قلمی معمولی استفاده می گردد.

در کیت هوشمند الترا سونیک (Ultra Sonic) یا فراصوت، قلم، سیگنال صوتی را ارسال می کند و فاصله ی قلم تا سنسور، توسط سنسور اندازه گیری و محاسبه می گردد و در نتیجه مکان دقیق قلم بر روی تصویر مشخص می شود. این کیت هوشمند نیز از قوانین امواج صوتی که امواج مکانیکی هستند پیروی می کند. در نتیجه قلم الترا سونیک با تکنولوژی صوتی کار می کند و معمولا بسیار ضربه پذیر است و به صورت شارژی یا باتری قلمی استفاده می شود.

در حال نمایش یک نتیجه