اسپیلتر دستگاهی است که سیگنال ورودی را تکثیر می‌کند. به عبارت دیگر، اسپلیتر یک ورودی تصویر گرفته و آن را به خروجی‌های تصویر متعدد تقسیم می‌نماید. (این ورودی ها و خروجی ها می تواند VGA و یا HDMI باشد.)

در حال نمایش 9 نتیجه