اسپیلتر دستگاهی است که سیگنال ورودی را تکثیر می‌کند. به عبارت دیگر، اسپلیتر یک ورودی تصویر گرفته و آن را به خروجی‌های تصویر متعدد تقسیم می‌نماید. (این ورودی ها و خروجی ها می تواند VGA و یا HDMI باشد.)

مشاهده همه 9 نتیجه

اسپلیتر ۲ پورت VGA سیترو FJ-1502A

۲۵۰,۰۰۰ تومان

اسپلیتر ۴ پورت VGA سیترو FJ-1504A

۳۵۰,۰۰۰ تومان

اسپلیتر ۴ پورت HDMI سیترو HDSP4

۶۰۰,۰۰۰ تومان

اسپلیتر ۸ پورت HDMI سیترو HDSP8

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

اسپلیتر ۲ پورت HDMI سیترو HDSP2-M

۲۴۰,۰۰۰ تومان

اسپلیتر ۴ پورت HDMI سیترو HDSP4-M

۲۹۰,۰۰۰ تومان

اسپلیتر 4 پورت HDMI سیترو SFX911 – Ver2

اسپلیتر ۴ پورت HDMI سیترو SFX911 – Ver1.4

اسپلیتر ۲ پورت HDMI سیترو HDSP2

۱۹۰,۰۰۰ تومان