شرکت ایسر (Acer) که با قدمتی نزدیک به ۴۰ سال، هم اکنون یکی از غول های بزرگ محصولات IT به شمار می رود ؛سال هاست که در زمینه تولید پروژکتور نیز فعالیت دارد.
در حالت کلی ویدئو پروژکتورهای تولیدی این شرکت در 4 گروه قرار می گیرند:

Portable LED: پروژکتورهـایی با تـکنولوژی پـیشرفته تـولید نـور LED که عـلاوه بـر داشـتن
کیفیت فوق العاده تصویر، قابل حمل نیز هستند.
Large Venue: پـروژکتورهایی مـناسب مـکان هـای بـزرگ با تـصاویری روشن و بـا جـزئیات
Essential: پروژکتورهایی با قیمت مناسب و امـکاناتی برای استفاده های روزمـره و مـعمولی
Education: پروژکتورهایی مناسب محیط های آموزشی و قابلیت ایجاد تصویر از فاصله کوتاه

مشاهده همه 15 نتیجه

ویدئو پروژکتور استوک ایسر P1283i

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ویدئو پروژکتور ایسر مدل X1323WH

۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

ویدئو پروژکتور ایسر مدل X113H

ویدئو پروژکتور ایسر مدل P6500

ویدئو پروژکتور ایسر مدل P1283

ویدئو پروژکتور ایسر مدل H6502BD

ویدئو پروژکتور ایسر مدل X117H

ویدئو پروژکتور ایسر مدل K138ST

ویدئو پروژکتور ایسر مدل X118

ویدئو پروژکتور ایسر مدل X117AH

ویدئو پروژکتور ایسر مدل X118H

ویدئو پروژکتور ایسر مدل X127H

ویدئو پروژکتور ایسر مدل X117

ویدئو پروژکتور ایسر مدل H7532BD

ویدئو پروژکتور ایسر مدل P1273