شرکت ایسر (Acer) که با قدمتی نزدیک به ۴۰ سال، هم اکنون یکی از غول های بزرگ محصولات IT به شمار می رود ؛سال هاست که در زمینه تولید پروژکتور نیز فعالیت دارد.
در حالت کلی ویدئو پروژکتورهای تولیدی این شرکت در 4 گروه قرار می گیرند:

Portable LED: پروژکتورهـایی با تـکنولوژی پـیشرفته تـولید نـور LED که عـلاوه بـر داشـتن
کیفیت فوق العاده تصویر، قابل حمل نیز هستند.
Large Venue: پـروژکتورهایی مـناسب مـکان هـای بـزرگ با تـصاویری روشن و بـا جـزئیات
Essential: پروژکتورهایی با قیمت مناسب و امـکاناتی برای استفاده های روزمـره و مـعمولی
Education: پروژکتورهایی مناسب محیط های آموزشی و قابلیت ایجاد تصویر از فاصله کوتاه

نمایش 1–16 از 17 نتیجه