برد هوشمند الکترومغناطیس (Magnet)

در تکنولوژی الکترومغناطیس با قرار دادن قلم بر روی صفحه برد هوشمند، حسگرها یا شبکه ی سیم های داخل تخته که در پشت صفحه برد قرار دارند به امواج ارسال شده از طرف قلم واکنش نشان می دهند و پردازشگر برد هوشمند الکترومغناطیسی، مکان دقیق قلم را شناسایی می کند، در نتیجه کاربر قادر به استفاده از امکانات برد هوشمند خواهد شد.

 

برد هوشمند مادون قرمز (IR)

مادون قرمز متشکل از اشعه بسیار ریز و قرمز رنگ است. در تکنولوژی مادون قرمز عملکرد اصلی برد هوشمند بر عهده قابی است که در اطراف آن قرار دارد که در آن حسگرهای ارسال کننده و دریافت‌کننده سیگنال‌های مادون قرمز بکار رفته‌اند. صفحه برد هوشمند هیچ نقشی بجز تکیه گاه ایفا نمی کند. در واقع این قاب یک سطح نامرئی حساس ایجاد می کند که با برخورد هر جسم خارجی مانند قلم معمولی یا انگشت به سطح این ناحیه نامرئی، پردازشگر برد هوشمند به تشخیص مکان دقیق آن می پردازد.
بدین صورت که در هر محور افقی یا عمودی، یک ردیف ارسال کننده سیگنال و یک ردیف دریافت کننده سیگنال قرار گرفته اند. برد هوشمند مادون قرمز از تکنولوژی موقعیت یابی ماتریس مادون قرمز برای تعیین مکان دقیق انگشت کاربر روی صفحه برد هوشمند استفاده می نماید.

نمایش 1–16 از 24 نتیجه