فرش هوشمند

مدتی است که  اهمیت و نقش فرش مجازی یا هوشمند در آموزش و خصوصا تبلیغات و بازاریابی پررنگ تر شده است. بهتر است بدانید که منظور از فرش هوشمند،تصویری تعاملی است که بر روی زمین با هر سطح دیگری نمایش داده می شود و کاربردهای سرگرمی و تبلیغاتی بسیاری دارد.

افراد می توانند بر روی فرش مجازی راه بروند و با آن ارتباط تعاملی داشته باشند. بسیاری از سیستم های پخش فرش مجازی تعاملی یا interactive floor projection systems شامل یک سیستم نمایش بصری چند رسانه ای می گردد که می تواند جلوه های ویژه فوق العاده ای همراه با بازی های متنوع برای افراد بر روی صفحه نمایشی که بر روی کف اتاق یا سالن قرار می گیرد نمایش دهند.

در حال نمایش 2 نتیجه