نمایش 1–16 از 20 نتیجه

میز سه پایه یک طبقه پروژکتور

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پایه سقفی/دیواری پروژکتور ان بی مدل NBT817-60

۲۰۰,۰۰۰ تومان۳۰۰,۰۰۰ تومان

پایه دیواری پروژکتور Short Throw سیترو TW1200

۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

باکس محافظ ویدئو پروژکتور

پایه سقفی/دیواری پروژکتور ۱۰۰ تا ۱۸۰ سانتی متر سیترو

۶۵۰,۰۰۰ تومان

پایه سقفی/دیواری پروژکتور 43 تا 65 سانتی متر اسکوپ درجه 2

۱۶۰,۰۰۰ تومان۱۸۰,۰۰۰ تومان

پایه سقفی/دیواری پروژکتور 100 تا 180 سانتی متر اسکوپ

۳۹۰,۰۰۰ تومان۴۵۰,۰۰۰ تومان

پایه سقفی/دیواری پروژکتور 43 تا 65 سانتی متر اسکوپ درجه 1

۱۸۰,۰۰۰ تومان۲۵۰,۰۰۰ تومان

پایه زمینی چرخدار دو طبقه پروژکتور

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پایه سقفی/دیواری پروژکتور سیترو H600

۲۵۰,۰۰۰ تومان۳۰۰,۰۰۰ تومان

پایه سقفی/دیواری پروژکتور 60 تا 100 سانتی متر اسکوپ

۲۷۰,۰۰۰ تومان۳۵۰,۰۰۰ تومان

پایه دیواری پروژکتور Ultra Short Throw سیترو CD600

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

پایه قوی سقفی/دیواری پروژکتور

پایه سقفی/دیواری پروژکتور ۳۳ تا ۴۳ سانتی متر جیف

۲۲۰,۰۰۰ تومان

پایه دیواری پروژکتور Short Throw سیترو

پایه سقفی/دیواری پروژکتور 43 تا 65 سانتی متر رفلکتا درجه 1