نوزده نکته در هنگام استفاده از ویدئو پروژکتور

۱۹ نکتۀ مهم در هنگام استفاده از ویدئو پروژکتور

۱۹ نکتۀ مهم در هنگام استفاده از ویدئو پروژکتور تذکر: علاوه بر  ، حتماً تمامی هشدارها و توصیه هایی که در دفترچه راهنما یا سایت ویدئو پر...

ادامه مطلب

محاسبه فاصله نصب ویدئو پروژکتور تا پرده نمایش با ابزار شبیه ساز

محاسبه فاصله نصب ویدئو پروژکتور تا پرده نمایش با ابزار شبیه ساز ماشین حساب یا محاسبه گر فاصله ویدئوپروژکتور ابزاری است شبیه ساز که ج...

ادامه مطلب

روشن نشدن پروژکتور و مشاهده پیغام “No Signal”

روشن نشدن پروژکتور و مشاهده پیغام "No Signal" پروژکتور روشن نمی شود و سایر مشکلات مربوط به برق پروژکتور اگر پروژکتور شما به طور غ...

ادامه مطلب

علت تاری و محو شدن تصویر ویدئو پروژکتور 

علت تاری و محو شدن تصویر ویدئو پروژکتور در صورتی که در هنگام کار با ویدئو پروژکتور  شاهد تار و یا محو شدن تصویر شوید، راهنمای زیر می...

ادامه مطلب